Patrik

Patrik

Deflation

Deflation

Vad är deflation och hur påverkar det ekonomin? Deflation är ett ekonomiskt fenomen som innebär att priserna på varor och tjänster sjunker över tid. Det är motsatsen till inflation, som innebär att priserna stiger. Deflation kan orsakas av en minskning…

Inflation

Allt om inflation i Sverige och relation till ekonomi och lån

Vad är inflation? Inflation är en ökning av priserna på varor och tjänster över tid. Det är ett mått på hur mycket pengar som krävs för att köpa samma mängd varor och tjänster som tidigare. Det är ett mått på…

Lån till nystartat företag

Foretagslan

Vanligaste lånen till nystartade företag De vanligaste typerna av lån till nystartade företag är kontantlån, säkerhetslån och kreditlån. Kontantlån är ett lån som ges utan säkerhet och är ofta kortfristiga lån som är avsedda att betalas tillbaka inom ett år…