Patrik

Patrik

Olika typer av räntor

Deflation

Typer av räntor De vanligaste typerna av räntor är nominella räntor, effektiva räntor, rörliga räntor och fasta räntor. Nominella räntor är den ränta som visas på ett låneavtal och som inte tar hänsyn till eventuella avgifter eller andra kostnader. Effektiva…