John

John

Spärra personnummer

Spärra Personnummer

Hur fungerar personnummerspärren? Personnummerspärren är ett system som används för att skydda personuppgifter. Det är ett sätt att säkerställa att personuppgifter inte kan användas för att identifiera en person. Systemet fungerar genom att personnumret, som är unikt för varje person,…

Skuld hos kronofogden

Skuld-hos-kronofogden

Vad är skuld hos kronofogden? Kronofogden är en myndighet som ansvarar för att samla in skulder som inte betalats till staten eller till andra myndigheter. Skulder som inte betalas inom utsatt tid kan överlämnas till Kronofogden för att drivas in.…